Clubinfo

Bezoek/postadres
Lupinepad 1
2285 LL Rijswijk
Tel. 070-3962636
Email: aba@abarijswijk.nl

Parkeren bij:
Sport en Welzijnscentrum ‘De Schilp’
Schaapweg 4, 2285 SP Rijswijk

Ook bereikbaar met bus 22 en 23

Bankrelatie RABO Nummer: NL 29 RABO 0314043144
t.n.v. Penningmeester ABA Rijswijk

OPENINGSTIJDEN
dinsdag 12:30 – 17:00 uur en
19:30 – 23:30 uur
donderdag 12:30 – 17:00 uur en 19:30 – 23:30 uur

BESTUUR 
Kevin Hoogerheide, voorzitter
Helen Hofland, secretaris
Jacques v.d. Broek, penningmeester

WEDSTRIJDCOMMISSIE
Email: wedstrijdcom@abarijswijk.nl

LEDENADMINISTRATIE / KLEDING
Jacques v.d. Broek

MARKETING  
Cees Hoogerheide
Email: mcaba@hotmail.nl

CATERING EN KANTINEZAKEN
Edwin Segers

ROOSTER KANTINEDIENSTEN 
Frans Koper
Email: fckoper@hotmail.nl

LIEF EN LEED
Nel Marijnissen