Clubinfo

Bezoek/postadres
Lupinepad 1
2285 LL Rijswijk
Tel. 070-3962636
Email: aba@abarijswijk.nl

Parkeren bij:
Sport en Welzijnscentrum ‘De Schilp’
Schaapweg 4, 2285 SP Rijswijk

Ook bereikbaar met bus 22 en 23

Bankrelatie RABO Nummer: NL 29 RABO 0314043144
t.n.v. Penningmeester ABA Rijswijk

OPENINGSTIJDEN
dinsdag 12:30 – 17:00 uur en
19:30 – 23:30 uur
donderdag 12:30 – 17:00 uur en 19:30 – 23:30 uur

BESTUUR 
Jacob Schot, vice-voorzitter/secretaris, 06-33812805
Jacques v.d. Broek, penningmeester, 06-55770445

WEDSTRIJDCOMMISSIE
Email: wedstrijdcom@abarijswijk.nl

LEDENADMINISTRATIE / KLEDING
Jacques v.d. Broek, 06-55770445

MARKETING  
Cees Hoogerheide 06-21247268
Email: mcaba@hotmail.nl

KANTINEZAKEN
……..

ROOSTER KANTINEDIENSTEN 
Frans Koper 06-54325001
Email: fckoper@hotmail.nl

LIEF EN LEED
Nel Marijnissen 070-3937033