Clubinfo

Bezoek/postadres
Lupinepad 1
2285 LL Rijswijk
Tel. 070-3962636

Parkeren bij
Sport en Welzijnscentrum ‘De Schilp’
Schaapweg 4, 2285 SP Rijswijk

Ook bereikbaar met bus 22 en 23

Openingstijden
dinsdag 13:00 – 17:00 en
19:30 – 23:00

donderdag 13:00 – 17:00 en 19:30 – 23:00
zondag 13:00 – 17:00

Informatie over het dagelijks bestuur

Voorzitter:                                  Kevin Hoogerheide                    aba@abarijswijk.nl

tevens PR, Marketing en Sponsoring                                           pr@abarijswijk.nl

Secretaris:                                   Helen Hofland                            aba@abarijswijk.nl

Penningmeester:                       Elior van Klaveren                     aba@abarijswijk.nl

Bankrelatie
RABO nummer: NL 29 RABO 0314043144 
t.n.v. Penningmeester ABA Rijswijk

Catering en Kantine zaken:    Edwin Segers                               kantine@abarijswijk.nl

                                                                                                             clinics@abarijswijk.nl

Wedstrijdzaken:                        Carla Bozua van Ruler              wedstrijdcom@abarijswijk.nl

Technische Commissie:           Simon Vogelaar                          tc@abarijswijk.nl

Accommodatie
en Onderhoud:                           Joop Dijkstra                             onderhoud@abarijswijk.nl

Rooster Kantinediensten:       Frans Koper                                rooster@abarijswijk.nl

Redactie Nieuwsbrief:             Cees Hoogerheide                      redactie@abarijswijk.nl


LIEF EN LEED
Nel Marijnissen