Clubinfo

Bezoek/postadres
Lupinepad 1
2285 LL Rijswijk
Tel. 070-3962636
Email: aba@abarijswijk.nl

Parkeren bij:
Sport en Welzijnscentrum ‘De Schilp’
Schaapweg 4, 2285 SP Rijswijk

Ook bereikbaar met bus 22 en 23

Bankrelatie RABO Nummer: NL 29 RABO 0314043144
t.n.v. Penningmeester ABA Rijswijk

OPENINGSTIJDEN
dinsdag 12:30 – 17:00 uur en
19:30 – 23:30 uur
donderdag 12:30 – 17:00 uur en 19:30 – 23:30 uur

BESTUUR 
Leo Pluijm, voorzitter, 06-41181921
Jacob Schot, vice-voorzitter/secretaris, 06-33812805
Jacques v.d. Broek, penningmeester, 06-55770445
Leo Pluijm, kantine (tijdelijk), 06-41181921
Kees Koogje, technische commissie incl. wedstrijdzaken, 06-57319026
Joop Dijkstra, onderhoud, 06-50497715

WEDSTRIJDCOMMISSIE
Email: wedstrijdcom@abarijswijk.nl

LEDENADMINISTRATIE / KLEDING
Klaas van der Zwan 070-7803986

MARKETING  
Cees Hoogerheide 06-21247268
Email: mcaba@hotmail.nl

KANTINEZAKEN
Otto Westgeest 070-3906897
Leo Pluijm, clinics 070-3465181

ONDERHOUD
Joop Dijkstra 0650497715

ROOSTER KANTINEDIENSTEN 
Wilma Pluijm 070-3465181
Email: familiepluym@gmail.com

LIEF EN LEED
Nel Marijnissen 070-3937033