Clubinfo

Bezoek/postadres
Lupinepad 1
2285 LL Rijswijk
Tel. 070-3962636
Email: aba@abarijswijk.nl

Parkeren bij:
Sport en Welzijnscentrum ‘De Schilp’
Schaapweg 4, 2285 SP Rijswijk

Ook bereikbaar met bus 18 en 23

Bankrelatie RABO Nummer: NL 29 RABO 0314043144
t.n.v. Penningmeester ABA Rijswijk

OPENINGSTIJDEN
dinsdag 13:00 – 17:00 uur en 
19:30 – 23:30 uur
donderdag 13:00 – 17:00 uur en 19:30 – 23:30 uur
zondag 13:00 – 17:00 uur

BESTUUR 
Idzard Fischer, voorzitter 070-3951502
Jacob Schot, vicevoorzitter / secretaris 070-3940722
Jacques vd Broek, penningmeester 06-55770445
Leo Pluijm, kantine 070-3465181
Trix Hummelink, wedstrijdsecretaris 070-3937024

WEDSTRIJDCOMMISSIE
Email: wedstrijdcom@abarijswijk.nl

LEDENADMINISTRATIE / KLEDING
Klaas van der Zwan 070-7803986

MARKETING  
Cees Hoogerheide 06-21247268
Email: mcaba@hotmail.nl

KANTINEZAKEN
Otto Westgeest 070-3906897
Leo Pluijm, clinics 070-3465181

ONDERHOUD
Joop Dijkstra 0650497715

ROOSTER KANTINEDIENSTEN 
Wilma Pluijm 070-3465181
Email: familiepluym@gmail.com

LIEF EN LEED
Nel Marijnissen 070-3937033