Promotie

RPC ABA probeert het Petanque spelen meer onder de aandacht te brengen. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren.

Buurttoernooien:

Elk jaar organiseert ABA minimaal 1 toernooi welke toegankelijk is voor niet leden. Vooral rond het verenigingsgebouw wordt er dan extra promotie gemaakt.

Voor groepen (minimaal 25 personen):

Voor groepen heeft ABA diverse mogelijkheden. Voor bedrijven kunnen bedrijfspresentaties afgewisseld worden met Petanque uitleg en een toernooi voor de aanwezigen. Hierdoor kan het zakelijke en het plezier in een goede mix zorg dragen voor een goede bedrijfspresentatie en voor het stimuleren van diverse groepsprocessen welke voor u op dat moment belangrijk zijn. Hierbij wordt natuurlijk de inwendige mens niet vergeten. Er is een diversiteit aan dranken te verkrijgen en ook is alles te regelen vanaf een borrelhapje tot uitgebreide buffetten (warm en koud) en het houden van barbecues met of zonder live muziek. Ten behoeve van presentaties is een beamer beschikbaar.

Familie uitje of receptie:

Ook hier kan bijna alles door ABA georganiseerd worden. Wel is net als bij de bedrijfspresentaties een onderdeel het spelen van Petanque. Eerst zal er een uitleg gegeven worden van de spelregels en de techniek van het gooien (max 15 min) waarna de deelnemers in teams verdeeld worden om zo een toernooi met elkaar te gaan spelen. Tussen de spelrondes is natuurlijk ruimte voor diverse andere activiteiten en een hapje en een drankje.

Voor inlichtingen over de mogelijkheden:

Email: pr@abarijswijk.nl